Get Adobe Flash player

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

1. รู้จักการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างพอดี เพื่อให้เกิดผงกำไรที่คุ้มค่าทางธุรกิจ

2. ลดการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น และลดของเสียที่เกิดจากการบริโภค

3. ช่วยกันรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม

4. มีการประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เข้ากับกิจกรรมและแผนกลยุทธการพัฒนาของชาติและท้องถิ่น

5. พยายามส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยพิจารณาใช้วัตถุดิบที่มาจากท้องถิ่น

6. เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว

7. หมั่นปรึกษาหารือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงข้อผิดพราดอยู่เสมอ

8. ฝึกอบรมบุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้และยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยว

9. เตรียมข้อมูลข่าวสารด้นการตลาด เพี่อสร้างความเข้าใจ และเคารพในสิ่งแวดล้อม

10. วิจัยและติดตามตรวจสอบ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยว

 

สำหรับนักท่องเที่ยว

1. ก่อนเดินทาง ควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถานที่ที่จะไปท่องเที่ยว เช่น เส้นทาง วิธีการเดินเข้าถึง สภาพดินฟ้าอากาศ เพื่อที่จะเตรียมเสื้อผ้า ของใช้จำเป็นที่เหมาะสม และเพียงพอในการเดินทางท่องเที่ยว และเพื่อกันความผิดหวัง ควรจองที่พักพาหนะเดินทางไว้ล่วงหน้าด้วย

2. ศึกษาประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว จะช่วยให้ท่องเที่ยวได้อย่างสนุกสนาน และได้รับประโยชน์จาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เข้าใจถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่คุณไปเยือน

3. เมื่อเดินทางไปถึง เคารพต่อธรรมเนียมประเพณีนิยมของท้องถิ่นที่คุณไปเยือน มีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการปฏิบัติตามกฏกติกาและข้อห้ามของสถานที่นั้นๆ

4. หากท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ควรปฏิบัติตามกฏของกลุ่มตรงต่อเวลา ฟังคำแนะนำของหัวหน้าคณะหรือมัคคุเทศน์

5. เพื่อความปลอดภัย ไม่ประมาทเลินเล่อ ปฏิบัติตามกกระเบียบของสถานที่ที่คุณไปเยือน ไม่หลงเชื่อคนแปลกหน้าที่มาแอบอ้างจะอำนวยความสะดวก หรือให้ประโยชน์อื่นๆกับคุณเพื่อหวังทรัพย์สินเงินทอง โดยไม่ตรวจสอบให้แน่ใจก่อน

6. เพื่อความสดสวยของโลก เลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ โดยพิจารณาจากนโยบายของธุรกิจ เกียรติบัตรหรือโล่รางวัลที่แสดงความเป็นผู้รักษาสิ่งแวดล้อมที่ได้จากหน่วย งานที่เป็นที่ยอมรับ

7. ไม่ส่งเสริมผู้กระทำผิด ไม่ซื้อหรือสนับสนุนสินค้าที่มาจากสัตว์ป่าหรือพืชพันธ์ที่กำลังจะสูญพันธ์ ไปจากโลก โดยศึกษาข้อมูลได้จากหน่วยงานหรือสถาบันที่ดำเนิน

วันที่Viewsคอมเมนต์คอมเมนต์
Total34030
พ.. 0810
อ.. 0710
จ.. 0620
อา.. 0520
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ และท่านที่แสดงความคิดเห็นเลยโดยไม่ได้สมัครสมาชิก ต้องรอการตรวจสอบก่อนนะคะ แต่ถ้าสมัครสมาชิกแล้ว มีการลงชื่อเข้าใช้ คอมเม้นต์จะโชว์ชึ้นในทันทีค่ะ


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช